Полезна информация за зайците.С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те.


Основни фуражи за зайци са тревната растителност от ливадите, пасищата и горите, фуражните култури, листниковият фураж, отпадъците от селскостопанското производство, сеното и отпадъците от кухнята. Много зайцевъди планират ражданията само през пролетта и лятото, за да могат до настъпването на зимата да отгледат зайчетата си предимно със зелени фуражи, без да използват възможностите да съберат фураж и целогодишно да използват зайкините си.

Зелените фуражи са универсална храна за зайци, защото чрез комбинирането на няколко вида растения и прибавка на малко концентрирани фуражи се получава добра дажба за зайците. Зелените фуражи съдържат почти всички необходими хранителни вещества - белтъчини , , лесноусвоими въглехидрати, мазнини, минерални вещества и витамини - и са най-евтината храна за зайците.

Коприва

Копривата е първата зелена храна за зайци, която се появява рано напролет. Копривата се използва в зелено състояние, нарязана ситно, смесена с малко концентрирани фуражи, заляна с топла вода, разбъркана, за да се получи хранителна маса в троховидно състояние, и така се залага на зайците. На зайчетата до двумесечна възраст се дава по една шепа коприва, а на 4-5 месеца - по две шепи. Залага се на малки порции, за да бъде изядена своевременно. Добре е копривата да се дава завехнала. Копривата може да се изсуши на сянка и да се запази за хранене през зимата. Сухата коприва, преработена във вид на брашно, се използва като зелената. Копривата съдържа всички хранителни вещества и е особено богата с железни съединения и витамини.

Глухарче (радика)

Глухарчето (радиката) е лакомство за зайците. Те го ядат с голям апетит. Глухарчето се дава на зайците по същия начин и в същите количества както копривата. Добре е да се смесва с други треви в количество най-много до 30% от зелените фуражи. Когато няма други зелени фуражи, глухарчето се смесва със сено или слама.

Ръж

Ръжта е селскостопанска култура, която дава зелен фураж напролет. Използва се до стадий изкласяване, защото след това ръжта загрубява. Добре е, ако се засява със зимен фий. Ръжта може да се засее като втора култура и да се използва през есента и пролетта. Ръжта се дава на зайците нарязана в смес с концентрирани фуражи в съотношение 5-6 части ръж и една част концентриран фураж. Ръжта съдържа лесносмилаеми хранителни вещества. Количеството на ръжта трябва да се увеличава постепенно, защото може да предизвика диарии. Когато е мокра или много сочна, ръжта се смесва със сено или слама, за да се намали влажността.

Люцерна

Люцерната е една от най-важните фуражни култури за зайците. Люцерната расте бързо и при поливни условия може да даде 5-6 откоса. Богата е с белтъчини, провитамин А, витамин Е, калций, а сеното й - с витамин D. Най-висока е хранителната стойност, когато люцерната е прибрана в началото на бутонизацията. С успех може да се използва и сламата от люцерната за семе. Окосената люцерна се полуизсушава или се изсушава напълно, нарязва се ситно, смесва се с други завехнали тревни фуражи и с малко брашнени концентрирани фуражи. Сместа се дава на зайците в троховидно състояние.

Прясна, млада, росна или запарена люцерна не трябва да се използва, защото предизвиква подуване, а дори и смърт на зайците. Изсушената на сянка люцерна може да се смеле и през зимата да се приготвят смески за зайцис други сена, слами, листник, други сухи фуражи и концентрати. Хранителната стойност на смеските е много голяма. Зайците трябва да се приучват постепенно към консумацията им. Люцерната може и трябва да стане основна фуражна култура за изхранването на зайците.

Детелини и еспарзета

Детелините и еспарзетата също са отлична храна зазайци от всички категории. Хранителната стойност на детелините и еспарзетата е равна на хранителната стойност на люцерната. Освен червената детелина с висока хранителна стойност са бялата детелина, гръклянът и др.

Бяла и жълта комунига

Бялата и жълтата комунига се използват в млада възраст и в по-ограничени количества като зелен фураж и сено.

Фиево-овесени и грахово-овесени смески за зайци

Пролетните фиево-овесени и грахово-овесени смески се използват в млада възраст в зелено и сухо състояние с голям успех за хранене на зайците.

Слънчоглед

Слънчогледът в гъст посев може да се използва в съвсем млада възраст. Листата на слънчогледа и изсушените и смлени пити са също добра храна за зайците.

Соя

Соята във вид на зелен фураж, слама, зърно, соев шрот при всички възможни случаи трябва да се дава на зайците. Приучването, както при всички видове фуражи, трябва да става постепенно. Соята действува разхлабващо. Заедно с люцерната, детелината, еспарзетата, фиево-овесените и грахово-овесените смески соята може да стане основен белтъчен фураж за зайцевъдството. Смесените посеви на соя с царевица и слънчоглед, засети през различни периоди - от ранна пролет до късна есен, - осигуряват пълноценен фураж на зайците през по-голямата част на лятото.

Топинамбур

Топинамбурът (гулията, земната ябълка) в гъст посев може да се използва като зелена храна за зайци, а клубените - през зимата като сочен фураж.

Царевица

Царевицата е също основна култура, която може да се дава на зайците от най-ранни фази на развитие като зелен фураж в завехнало и сухо състояние. Може да се използва и разпиляната при силажирането или прибирането на царевицата за зърно маса, като се изсуши и се дава през цялата зима.

Ливадни треви

Ливадните треви, особено когато преобладават различните видове бобови треви, с прибавка на концентриран фураж са прекрасен пълноценен фураж за всички категории зайци. Колкото количеството на бобовите треви е по-голямо, толкова този фураж е по-богат с белтъчини и е по-пълноценен. За предпочитане е даването на ливадните треви в полусухо, а още по-добре в сухо състояние. По този начин се избягват храносмилателните разстройства, които са придружени в много случаи с повишаване на смъртността на зайците.