Полезна информация за зайците.Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение?.


Състоянието на зъбите има важно значение за храненето на зайците. Чрез резците и с помощта на устните зайците откъсват или отгризват храната, след което кътниците механично я надробяват и подготвят за понататъшна обработка.

Зачатъците на млечните зъби при зайците се появяват на 21-ия ден от утробното развитие. При раждането зайчетата имат 16 млечни зъба - 6 резеца и 10 лъжливи кътника. Смяната на млечните зъби с постоянни започва обикновено на 18-ия ден и завършва в края на първия месец. Постоянните зъби на възрастните зайци са 28. На горната челюст от всяка страна има по 2 резеца, 3 лъжливи и 3 истински кътника, а на долната, също от всяка страна - по един резец , 2 лъжливи и 3 истински кътника. На горната челюст заекът има 16, а на долната - 12 зъба. Зайците нямат кучешки зъби. Между резците и лъжливите кътници има разстояние от 3-3,5 см, което е най-подходящото място да се отвори устата за преглед без опасност от ухапване.

Резците са силно издадени напред и това помага на заека да отгризва пъпки, клонки и ниско да откъсва тревата. Зайцевъдите често наблюдават зайците да отгризват дървените части на клетките. Причина за това е една съществена биологична особеност, която трябва да се знае от стопаните. Резците на зайците са без корени и растат постоянно и много интензивно през целия им живот. Това налага на зайците да се предоставят за храна достатъчно клонки или твърди фуражи, за да може да се изтрива непрекъснато нарастващата част на зъбите. Когато зайците се отглеждат в метални клетки и не им се дават подходящи фуражи за гризане, при някои животни зъбите се изкривяват навътре или навън, те не може да се хранят и трябва да се бракуват.