Кои са особеностите на заешкото мляко?

През първите три седмици след раждането млякото е единствената храна за малките зайчета.

Поради това млечността на зайкинята има изключително голямо значение за развитието и растежа на зайчетата през този период. На зайцевъдите е много добре известно, че колкото по-висока е млечността на зайкинята, толкова по-голяма е възможността тя добре да отгледа новородените зайчета.

Заешкото мляко по своя химичен състав значително се различава от млякото на другите селскостопански животни.

По съдържание на сухо вещество, енергия, белтъчини, мазнини и минерални вещества заешкото мляко се нарежда на първо място. С това може да се обясни бързият растеж на новородените зайчета. Например живата маса на новородените зайчета се удвоява на 6-ия ден, а на 13-ия ден те са 10 пъти по-тежки, отколкото при раждането. Тази голяма интензивност на растежа на новородените зайчета се обуславя преди всичко от качеството и количеството на заешкото мляко, което те получават от майките. Затова едно от решаващите условия за получаването на добри резултати в зайцевъдството е зайкините да се отличават с висока млечност.

Как да повишим млечността на зайкините?

Млечността на зайкините варира в доста широки граници - от 50 до 350 г за денонощие, което се обуславя от действието на следните фактори: наследственост, здравословно състояние, хранене, период на лактация, климатични особености и др. Умелото използване на тези фактори от зайцевъдите може да допринесе за значително повишаване млечността на зайкините. При отбора трябва да се оставят зайчета за разплод от зайкини с висока млечност. Това е едно от основните изисквания за получаване на повече приплоди от една зайкиня. Храненето обаче е основният фактор, чрез който може да се повиши млечността на зайкините. Правилното хранене на кърмещите зайкини поддържа доброто им телесно състояние и стимулира млекообразуването и млекоотделянето. През този период се застъпват главно сочни фуражи, като кръмно цвекло, моркови, а през лятото основният фураж трябва да е люцерната, която да се дава завехнала.

Променят ли се количеството и качеството на млякото през периода на кърменето?

Количеството и качеството на млякото на зайкините се изменят значително през периода на кърменето. Млечността се увеличава до 20-ия - 24-ия ден след раждането на зайчетата, след което започва да намалява. Променя се и химичният състав на млякото. Коластрата на зайкините по белтъчен състав се доближава до състава на кръвта. В коластрата се съдържат значителни количества витамини и ензими. Съдържанието на достатъчно хранителни вещества осигурява интензивния растеж на малките зайчета през коластрения период. След раждането на зайчатата се наблюдава постоянно увеличаване на съдържанието на белтъчини и минерални вещества в млякото на зайкините. Например през първото и второто десетдневие съдържанието на белтъчини е 12,44 и 12,6%, а през третото и четвъртото - 15,10 и 15,55%. Количеството на калция и фосфора на 10-ия ден се увеличава 7 пъти в сравнение с първия ден. Това изисква при храненето на кърмещите зайкини да се осигуряват достатъчно белтъчини и минерални вещества.