Полезна информация за зайците.Добиване на вълна от зайци.


Какви са начините за снемане (получаване) на заешка вълна?

Заешката вълна (пух) се снема чрез стригане, ресане и скубане. При снемането на пуха чрез стригане заекът се поставя между коленете или на маса. С немного гъст гребен влакната се сресват така, че по гърба да се образува линия. Стриже се с островърхи ножици на малки ивици (2-3 см) ниско до кожата от главата към опашката и от гърба към страните. Степаният пух (по шията, гърдите и между крайниците) се стриже отделно. Зайците се стрижат 3-4 пъти през годината. Освен с островърхи ножици стригането може да се извърши и с машинка за стригане на овце или с бръснарска машинка.

При снемане на пуха чрез реса е заекът се разресва първо с рядък гребен, а след това с по-гъст (метален или дървен). Тялото се реши постепенно. Степаната заешка вълна се стриже с ножици. При ресането се снемат само узрелите влакна с дължина 5-6 см. Не се препоръчва снемането на вълна от бременни и кърмещи зайкини.

При снемане на пуха чрез скубане заекът се сресва предварително и се скубят тези влакна, които лесно се отделят. Проскубването може да се извърши и с гребен, като влакната се прикрепват към гребена с палеца на ръката. Започва се от гърба и постепенно се преминава към другите части на тялото. Вълната на заека се скубе на малки снопчета, за да не се изскубват много къси влакна и да не се наранява кожата.

В какви случаи заешката вълна се получава чрез стригане и кога чрез ресане?

Желателно е вълната да се получава чрез стригане при първото (на 2-2,5 месеца) и второто (на 4-4,5 месеца) й снемане. На тази възраст кожата на зайчето е много нежна и при ресане или скубане лесно може да се предизвика нараняване и възпаляване.

При ресането се получава по-качествена вълна, тъй като падат само узрелите влакна, които са с по-голяма дължина. Ето защо вълната при всички зайци от специализираните породи за вълна, навършили 5-ме-сечна възраст може да се снема чрез ресане. Ресането и скубането причиняват леко раздразване на кожата, което предизвиква прилив на повече кръв към луковицата на косъма. По-доброто снабдяване с кръв и по-доброто хранене на космената луковица стимулират растежа на вълната при зайците. В този смисъл може да се смята, че чрез ресането се извършва лек масаж на кожата, който усилва растежа на вълната.

Какви са начините на преработка на заешката вълна?

Заешката вълна се преработва машинно и ръчно. При машинната обработка от 1 кг вълна се получава 100 хил. м прежда. От тази прежда може да се изтъче 2,5 м2 тъкан с маса не повече от 900 г. У нас заешка вълна се е обработвала машинно в Казанлък през 1937-1938 г.

Характерно за заешката вълна е, че съдържа незначително количество серей. Преработката й се извършва без предварително пране, като вълната само се почиства от механични примеси и от некачествена степана вълна.

При ръчната обработка вълната се разчесва на ръчен гребен, който се състои от дървена част, на която са поставени метални игли в два реда. Разстоянието между редовете е 1 см, а между иглите - 0,3 см.

Вълната може да се преде самостоятелно, което е по-рядко, или примесена с памучна или с копринена нишка. Нишката, получена от заешка вълна, може да има различна дебелина н пухкавост. По-пухкавата прежда се използва за плетене на шапки, шалчета и др., а по-непухкавата прежда - за блузи, пуловери, жилетки за деца и възрастни и др.

Стригане на заек