Полезна информация за зайците.Бременност и раждане на зайкините.


Бременността на зайкините е с продължителност 30-32 дни. От 13 до 15 дни след скачката чрез палпация се проверява дали женската е заплодена. Палпацията се извършва като зайкинята се поставя върху маса, изчаква се да се успокои и зайцевъдът внимателно прокарва ръката си по дължината на корема й. Коремът между двата задни крака се опипва много внимателно и леко. Ако зайкинята е бременна, се напипват зародишите, които имат форма на съвсем малки топченца.

Да не се прави палпация след 14-тия ден от заплождането, защото може да се предизвика аборт!

От два до три дни преди очакваното раждане на зайкинята в клетката се поставя сандъче-гнездо. След като премине рефлекса за риене на зайкинята, сандъчето се запълва до половината от обема му със слама или сено, след което зайкинята оскубва гръдно-коремната си стена и приготвя родилния си кът. Раждането се извършва най-често през нощта или ранните сутрешни часове. След раждането се прави преглед на зайчилото. Малките са голи и слепи. Започват да се окосмяват веднага след раждането, а проглеждат на 10-12-я ден. До 18-20 дена те се хранят само с майчино мляко, след което прояждат от фуража на майката.

За отглеждане на бозаещите зайчета първостепенно значение има вроденият майчин инстинкт на зайкинята. Срещат се зайкини, които раждат малките разхвърляно в клетката, а след раждането ги изоставят и не ги кърмят. Тъй като ражданията протичат обикновено през нощта , ако не се забележат от зайцевъдите до сутринта, зайчетата се охлаждат и умират.

При намиране на жизнени зайчета в клетката те трябва да се прехвърлят обратно в центъра на гнездото, за да могат да се затоплят от другите. Необходимо е да се извършват ежедневни прегледи поне два пъти дневно на гнездата с новородените, като мъртвородените, частите от плацентата и мокрия пух се отделят.

Поддържането на стриктна хигиена в родилното сандъче е от много голямо значение за намаляване на смъртността. Ето защо е желателно да се използват родилни сандъчета с подвижни капаци, които създават условия за по-лесно обслужване на зайчилото. През горещите летни дни тези капаци могат да се оставят отворени за проветряване и достъп на свеж въздух.

През летния период тези проверки трябва да бъдат по-чести, тъй като поради високите атмосферни температури мъртвите зайчета бързо се разлагат, замърсяват гнездото и създават предпоставки за възникване на инфекциозни заболявания при зайците.

При проверката на гнездото с малките зайчета, особено преди 10-ия ден, т.е. преди проглеждането, пипането на новородените трябва да става задължително с идеално измити с неароматизирани сапуни ръце. Тази профилактика е абсолютно необходима, защото малките зайчета носят много специфична миризма, по която майката безупречно ги познава и възприема. Тези ароматни субстанции са толкова специфични, че майката разпознава по миризмата дори и чужди зайчета от друго зайчило, които са прехвърлени в нейното гнездо. Противопоказано е зайчетата да се пипат с мръсни ръце, замърсени особено с нафта, бензин, моторни масла или с фекалии открави, свине илиовце. В този случай се променя специфичната миризма на новородените и майката може да спре да ги кърми.

Ако зайкинята не се е оскубала достатъчно, тя може да се оскубе на ръка и с пуха да се покрият новородените.

Често пъти причина за разхвърленото раждане на зайкинитеи липсата на майчини грижи е проявата на еструс непосредствено след раждането. В такива случаи е необходимо зайкинята да бъде веднага покрита, след което тя се успокоява и започва да се грижи за малките си.

Има случаи, в които зайкинята изяжда новородените. Причините за това са предимно грешки, допуснати при отглеждането и храненето на майката.

След раждането в организма на зайкинята има нарушен воден баланс. Тя изпитва силна жажда и при липса на вода в клетката изяжда още мокрото зайче. За това е необходимо преди, по време и след раждането в клетката на женската винаги да има достатъчно количество вода.

Има и случаи, в които независимо от наличието на достатъчно вода, майката изяжда малките си. Това най-често се дължи на недостига на минерални вещества (калций, фосфор и др.), които зайкинята е получавала през бременността. Като облизва току що роденото зайче зайкинята понякога наранява нежната му кожа. Когато почувства соления вкус на кръвта, тя го изяжда. Затова е задължително дажбите на бременните зайкини да са балансирани и да съдържат достатъчно количество минерални вещества.