Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Угояване на зайци - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Угояване на зайци.


Основната задача на угояването на зайците е да се получи по-голямо количество доброкачествено заешко месо. Това се постига чрез подходящо хранене на зайците. Мазнините в тялото на заека се образуват за сметка на въглехидратите и мазнините, доставени в организма чрез фуражите, а месото - от белтъчините.

Типът на хранене се определя от това, какви зайци ще бъдат угоявани. При интензивното отглеждане на зайците за месо не е необходимо те да бъдат угоявани. На основата на храненето им с гранулирани пълнодажбени фуражи се осъществява интензивен растеж и за 110-115 дни зайците стават готови за клане.

От отглежданите в личното стопанство зайци една голяма част се използва като източник за месо за собствени нужди. Това налага тези зайци да се поставят за угояване. Освен това на угояване трябва да се поставят и всички бракувани възрастни зайци. Угояването на зайците зависи до голяма степен от породата, пола, възрастта и условията на отглеждане. Угояването обикновено протича в три етапа. При младите зайци всеки етап продължава по десет дни, или общо 30 дни, а при възрастните първият етап е от 5 до 7 дни, вторият - 8-10 дни и третият - 8 дни, или целият период продължава 21-25 дни. През първия етап на угояването на зайците храненето се характеризира с увеличаване количеството на концентрирания фураж, което стига до 50% от дажбата. Подходящи фуражи за зайците са овесът, ечемикът, царевицата, пшеницата, шротовете, триците, зелената люцерна, сочните фуражи, сеното и др. Храненето през втория етап има за цел да подпомогне интензивното отлагане на тлъстини в тялото на заека. Фуражите, които ще се дават през този етап, трябва да бъдат богати с мазнини и въглехидрати. Подходящи за целта са царевицата на зърно, овесът, ечемикът, слънчогледовият шрот, варените картофи, смесени с пшеничени трици, и др. В дажбата количеството на грубите фуражи чувствително се намалява.

Целта на храненето на зайците през последния етап е да се накарат да консумират максимално количество фураж. Това налага дажбата да се състои от фуражи с добри вкусови качества, за да може да се поддържа апетитът на зайците. За целта към разнообразните концентрирани фуражи за зайци се прибавят и някои ароматични треви, клонки от дървета и др. През периода на угояването е необходимо ежедневно в дажбата да се дава по 1-2 г готварска сол.

Въз основа на опитите, проведени у нас, може да се препоръчат следните дажби за угояване на зайци: през лятото зелена люцерна на воля и смеска от четири части царевица и две части пшеничени трици, а през есента и зимата люцерново сено и смеска от три части ечемик, три части царевица, две части слънчогледов шрот и две части пшеничени трици и картофи.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates