Полезна информация за зайците.Подготовка на зайкинята за озайчване и озайчване.

 

 

Бременната зайкиня започва твърде рано

да се подготвя за озайчването. Поставянето на сандъче (гнездо) може да стане няколко дни преди очакваната дата, но в много случаи се практикува поставянето му на 17-ия ден след заплождането. Тогава зайкинята с голямо усърдие влиза и излиза в него, носи в устата си слама или сено и подготвя мекото гнездо.

Поради това, че 20 дни зайчетата прекарват в гнездото, неговият вид и подреждане играят голяма роля за нормалния живот на зайчилото. Независимо от формата гнездото според климатичните условия може да бъде затворено или отворено. Леглото (мекото гнездо), което се прави в сандъчето, трябва да бъде достатъчно дълбоко и направено от меки материали, които да абсорбират добре урината и да позволяват на зайкинята да ги смесва с космената покривка, която отскубва от тялото си. За нашата страна подходящи материали са по-ситната слама, ситно сено или ситни дървени стърготини. Едрите стърготини са твърди и неудобни за зайчилото и не могат да абсорбират урината. През летните месеци гнездото се прави от по-леки материали и в по-малки количества. Много често зайкииите изяждат в първите дни част от сламата или сеното и затова е необходимо след това те да се възстановят.

В никакъв случай не бива да се използват хартии, парцали или конци за меко гнездо, понеже те не могат да се смесват с космената покривка и освен това може да се усучат и да причинят удушване на зайчетата.

В случаите, когато зайците се отглеждат в клетки с дървен под, на него се поставят ситни дървени стърготини (талаш) и за озайчването не се поставя сандъче. Зайкинята прави гнездото си па пода, като смесва косми със стърготини.

Голямото значение на гнездото личи от факта, че 30-40% от умрелите зайчета до отбиването им (60 дни) умират в първите 20 дни, когато зайчетата се намират в гнездата.

През последните 2-3 дни от бременността дажбата на зайкините трябва да се намали, като се дават малки количества зелени храни, които поддържат нормално храносмилането. Този начин на хранене улеснява процеса на раждането. През последните дни винаги в клетката трябва да има изобилно количество прясна вода.

Обикновено озайчването се извършва през нощта. Зайчетата при нормална едрина се раждат на интервали без затруднения. Майката облизва всяко родено зайче и го кърми веднага.

След раждането и на последното зайче зайкинята отскубва от коремната си част изобилно количество косми, смесва ги с постелята и в така направеното гнездо поставя зайчетата, като ги покрива с нови косми, които поддържат висока температура.