Полезна информация за зайците.Хигиена на водата за пиене на зайците.


Необходимо условие за запазване на добро здравословно състояние и получаване на максимална продукция е своевременно даване на достатъчно количество доброкачествена вода на зайците. Лишаването на зайците от вода само за няколко дни води до тяхната смърт.

Зайците трябва да се поят с висококачествена вода. Доброкачествената вода е прозрачна и безцветна, без миризма и приятна на вкус. Най-добре е, ако зайцевъдната ферма е свързана с водопроводната мрежа. Ако това е невъзможно , източникът за снабдяване с вода трябва да отговаря на някои условия.

Най-добра вода за пиене се получава от кладенците и изворите, особено ако те идват от по-дълбоките земни пластове. Доброкачествена е и водата, която се изкарва на повърхността с помощта на помпа. Речната вода около населените места обикновено е замърсена и ако се налага зайците да се поят от нея, най-добре е тя да се взема от райони, стоящи по-високо от населеното място. Особено вредно е използването на речна вода, в която се изливат водите на канали от кланици, мандри, заводи и др. Възможно е в тези случаи да бъдат преработвани продукти от заразно болни животни, които стават източник за заразяване на водата. Застоялата вода от малки езера и водоеми със замърсени брегове не е годна за поене на зайците. В дъждовната вода липсват някои минерални вещества, които са необходими за зайците, но ако се налага тя да бъде използвана за пиене, трябва предварително да бъде утаена.

Не се разрешава близо до бреговете на езерата и реките да се правят животински гробища, торища, пасища и лагери за животните, които могат да замърсят водата.

Количеството на необходимата за денонощие вода при зайците варира в доста широки граници и се определя от възрастта, породната принадлежност, физиологичното състояние на животното и индивидуалните качества на заека. Смята се, че средно трябва да се осигури по 300-350 мл вода на ден на заек. Грешна е практиката на някои зайцевъди, които препоръчват вместо вода на зайците през зимата да им се дава сняг. Това рязко влошава здравословното състояние и продуктивността на зайците. Независимо от това, с какви фуражи ще бъдат хранени, зайците трябва редовно да се поят, а още повече, когато се хранят с гранулирани фуражи.