Полезна информация за зайците.Хигиена на развъждането на зайците.


През есента при комплектуване на стадото за разплод се избират само здрави и добре развити мъжки и женски зайци.

Преди случната кампания зайците се преглеждат. Болните се отстраняват и се изолират за изясняване на заболяването. За съешаване се допускат само здрави, в развъдна кондиция животни.

Няколко дни преди озайчването в клетката на зайкинята се поставя почистеното сандъче-гнездо със суха, чиста и мека слама.

При планиране на масови озайчвания се организира денонощно дружество в зайцефермата. Зайцевъдът следи за нормалното протичане на озайчванията. Ако в зайцефермата не е въведено автоматично поене на зайците, трябва да се следи има ли вода в поилките на зайкините. Често младите зайкини оскубват от коремната си част недостатъчно количество пух и малките зайчета остават непокрити. В хладно време те могат да изстинат и умрат.

Първите 5-6 дни след озайчването е необходимо да се правят ежедневни прегледи на гнездото и млечната жлеза на зайкинята. Мъртвите зайчета се отстраняват, а при възпаление на млечната жлеза се вземат съответните мерки за лекуване. Често причина за възпаление на млечната жлеза (мастит) са неправилно оставения брой зайчета. Част от зайчетата на маломлечните зайкини се поставят под високомлечни майки. Тези прехвърляния може да се извършат само при здрави зайчета и зайкини. При високомлечните зайкини се оставят по-голям брой зайчета, за да не се възпали млечната жлеза от задържане на млякото.

Отбиването на малките зайчета се съпровожда с преглед, при който се изолират болните, ако има такива. Здравите отбити малки зайчета се поставят в предварително дезинфекцирани клетки или боксове и ежедневно се следи за тяхното здравословно състояние. Един или два пъти в месеца се прави основен преглед. За да се следят нормалният растеж и развитие на малките зайчета, най-малко един или два пъти в месеца се контролира живото им тегло. За тази цел се избира група от 10-15 средно развити зайчета, на които се измерва теглото.