Полезна информация за зайците.Избор на женски заек за разплод. При избора на женски заек за разплод се следи във външния му вид да бъде подчертана

женствеността. Главата на зайкинята трябва да е типична по форма и големина за породата по-лека и слабо удължена. При породите, за които кожната гънка в областта на шията (герданът) е породен белег, се допуска такава гънка, но тя не бива да е голяма, висяща, двойна или разделена.

Женският заек за разплод трябва да има правилно телосложение, да е с широка поясница и крупа, равен, дълъг и широк гръб. Не се допуска шаранообразен или провиснал гръб и поясница. Зайкинята трябва да е с гъста и изравнена по цялото тяло космена покривка, спокоен темперамент и добра охраненост. Не е желателно да се оставя за разплод зайкиня със зъл нрав. Тя се обслужва по-трудно. При прегледите на малките зайчета и почистване на клетката тя се опитва да дращи и хапе. Често по време на бурна разгоненост става агресивна. Такава зайкиня по време на съешаване напада мъжкия заек, дращи го, хапе го и не може да бъде покрита. По този начин тя така наплашва мъжкия заек, че той понякога задълго не може да бъде използван като разплодник.

Задължително условие при избора на зайците за разплод е да се направи преглед на млечната жлеза. Тя трябва да е здрава, нормално развита, да функционира добре и да е с най-малко 4 чифта цицки. Най-голямо количество мляко отделят първите три чифта цицки. Зайкини с добра млечност и 4 чифта правилно развити и функциониращи цицки спокойно изхранват 6-8 зайчета при едно озайчване.

Женските зайци, които се оставят за разплод, трябва да са от високоплодовити и високомлечни майки. Това до голяма степен дава възможност те самите да развият висока млечност и плодовитост.

Ако след първото и второто озайчване зайкините не се проявят като добри майки, не правят гнезда преди озайчване, разхвърлят по пода на клетката малките зайчета, не ги хранят тъпчат ги, а понякога ги изяждат, те се бракуват. В повечето случаи обаче причина за такова държане на зайкините са грешки в храненето и гледането. Тяхното бракуване става, след като бъдат отстранени тези грешки.