Актуални агро новини.Средната цена на едро на брашно тип „500” за страната отбелязва леко понижение. По данни на ДКСБТ през периода 8 – 15 февруари 2017 г. средната цена на едро на

брашно тип „500” за страната отбелязва леко понижение спрямо предходната седмица, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти остават без промяна.

Средната цена на едро на продукта за страната е 0,77 лв./кг, с 1,3% по-ниска на седмична база. По области, стойностите се движат от 0,63 лв./кг (Добрич и Хасково) до 0,97 лв./кг (София). В сравнение с предходната седмица, в четири области се наблюдава поскъпване на брашното на едро в рамките на 1,2% – 10,3%, най-чувствително във Враца, а в други седем – поевтиняване от 1,0% до 7,3% (Пловдив).

При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,00 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,05 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО). Седмично изменение на цените на дребно се регистрира единствено в ДТО в област Силистра, където продуктът поевтинява с 1,8%.

Предлагането на брашното в големите супермаркети е на цени от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Смолян) до 1,05 лв./кг (Перник и Шумен), а в по-малките магазини - от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,15 лв./кг (Разград и София).

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Смолян – 0,18 лв./кг. В областите Търговище и Варна цените на продукта в ДТО са съответно с 0,02 лв./кг и 0,04 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,23 лв./кг за големите супермаркети и 0,28 лв./кг – за по-малките магазини, като е най-голям във Враца – съответно 0,40 лв./кг за ГТВ и 0,46 лв./кг за ДТО.