Актуални агро новини.ЕК започна процедура за обществена консултация относно добавки при храненето на животните.

Европейската комисия започна процедура за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение.

По-доброто регулиране има за цел да гарантира, че:

вземането на решения е открито и прозрачно; гражданите и заинтересованите страни могат да допринесат в процеса на разработване на политики и законодателство; действията на Европейския съюз се основават на доказателства и разбиране на въздействията; регулаторната тежест върху предприятията, гражданите или публичните администрации е сведена до минимум.

Въпросникът за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 за евентуалното му бъдещо изменение е достъпен на ТУК.

Публичната консултация ще бъде извършена до 03 април 2019 г. В нея могат да участват отделни граждани, икономически оператори, собственици на домашни любимци, бизнес организации, работници и техните представителни организации, неправителствени организации, консултативни органи и публични администрации, които се интересуват от фуражни добавки.