Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Парламентът прие на първо четене промени в закона за животновъдството

Актуални агро новини.Парламентът прие на първо четене промени в закона за животновъдството.

Парламентът прие промени в Закона за животновъдството, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, съобщава Агенция Фокус. Законът е внесен от Министерски съвет и бе приет на първо четене, със 114 гласа „за“. С внесените промени се цели синхронизиране с европейското законодателство. Основен акцент в проекта са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, както и за одобряване на развъдните програми. Разрешение за извършване на развъдна дейност ще се издава на организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма.

С предложените промени се въвежда възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията при констатирани нарушения, когато тя осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. Законопроектът предвижда Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството да публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. В допълнение, с цел минимизиране на грешките, свързани с отразяване на развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система се въвежда изискване за осъществяване на тази дейност от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, която се задължава да въвежда породността на животните. С измененията се предлагат и санкции. Съгласно приетия законопроект, който предлага на пазара на България чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони в нарушение на изискванията, ще се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates