Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

През декември БАБХ е конфискувала 2 836 кг негодни храни

Актуални агро новини.През декември БАБХ е конфискувала 2 836 кг негодни храни.

През месец декември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните са извършили официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват: 

 Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 528 бр.  Издадени предписания – 376 бр.  Съставени актове за установяване на административни нарушения – 86 бр.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.  Изтеглени и насочени за унищожаване 2 836 кг храни, 45 600 бр. яйца и 117 л. мляко и безалкохолни напитки.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са:

Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

 Изготвени становища:

Към институции и ведомства –  28 бр. Към фирми и граждани – 9 бр.

Обработени сигнали и жалби:

Към институции и ведомства – 14 бр. Към фирми и граждани – 14 бр.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates