Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Промени в наредбата за компенсаторните плащания по Натура 2000

Актуални агро новини.Промени в наредбата за компенсаторните плащания по Натура 2000.

Готови са промените в наредбата за компенсаторните плащания по Натура 2000. Проектът е достъпен на интернет страницата на аграрното министерство. Общественото обсъждане приключва на 17 февруари.

30 евро на хектар допустима площ – това е ставката, заложена в проекта на наредбата за кандидати по подмярката 13.2 „Компенсационни плащания за райони, засегнати от значителни природни ограничения“. Промените касаят Наредба 6 от 2015 година, която прилага мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони.

Тази година фермерите ще получат пълния размер на компенсаторните плащания по Натура, когато приключи очертаването на границите.

За да се избегне двойно финансиране на земеделски практики върху обработваеми земи, които попадат в границите на Натура 2000, европейският регламент предвижда приспадане на определена сума от схемата за изчисляване на компенсаторните плащания. Подпомагането по мярка 13 обхваща две направления: планински райони и такива, които са засегнати от значителни природни ограничения.

Автор: Анета Божидарова

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates