Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Сдружение „Храни и напитки България“ е категорично против двойните стандарти в качеството на храните

Актуални агро новини.Сдружение „Храни и напитки България“ е категорично против двойните стандарти в качеството на храните.

Сдружение „Храни и напитки България“ отчита като положително решението на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите към Европейския парламент при формулиране на текстовете, касаещи дискусията за „двойните стандарти“, да вземе предвид някои основателни причини за разлики в рецептите на продуктите като „ясно изразени регионални предпочитания на потребителя“, „използването на местни продукти“ и „изисквания на местното законодателство“, което е от полза за потребителите и за стимулиране на националната (българската) икономика.

Сдружение „Храни и напитки България“ е категорично против „двойните стандарти в качеството“ на храните и осъжда подобни практики.

От сдружението посочват, че предложената от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите формулировка не изчерпва всички легитимни възможности за различие при продуктите и предполага, че дори минимални отклонения, които често са резултат на различно оборудване или доставчик, биха попаднали под забраната от директивата, което ще доведе до затруднения и създава риск от прекратяване на цели производства.

Според организацията притеснителен е фактът, че „двойните стандарти“ са включени именно в Анекс 1 на Директивата. Това би забранило каквито и да било разлики в продуктите и би довело до изискването всички търговски марки да имат една и съща рецепта в цяла Европа, което от своя страна би ограничило продуктовите иновации и потребителския избор и би увеличило потребителските цени в определени пазари, някои от които като последица няма да могат да бъдат обслужвани. То може също да се отрази отрицателно на местното предлагане на селскостопански продукти, а също да доведе до нелоялна конкуренция между операторите с дейност на няколко пазара и местните конкуренти.

Трябва да се има предвид, че подобни крайни мерки се гласуват, без да е приключило организираното от Европейската комисия изследване на пазара, което стартира през септември 2018 година и се провежда по утвърдената от Европейския изследователски център единна методология, чиито резултати се очаква да бъдат обявени през март 2019 година, когато Комисията ще може да направи задълбочен анализ на феномена „двойни стандарти“.

Сдружение „Храни и напитки България“ се присъединява към апела на най-голямата браншова организация в Европа - FoodDrink Europe, и като неин член приканва законодателите да извършат по-добър и пълен анализ на различните нормативни възможности, като подкрепяме усилията на нашите членове да предлагат едно и също качество, съобразено с вкусовете на българските потребители и осигурено чрез влагането на български суровини.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates