Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

7-та Национална среща на земеделските производители започва днес

Актуални агро новини.7-та Национална среща на земеделските производители започва днес.

Министър Румен Порожанов ще открие най-големия земеделски форум в България и ще участва в дискусията за бъдещето на Общата селскостопанска политика.
•    Мотото на конференцията е „Националните приоритети в земеделието“ с акценти: ОСП след 2020 г., политиката за поземлените отношения, управлението на риска и кадрите в агросектора.
•    Ръководители от Европейската комисия и Европейския парламент ще представят хода на дебатите и подготовката за ОСП след 2020 г.

Традиционната авторитетна конференция, организирана от Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) ще се състои в периода 6-7 февруари 2019 г. в хотел Адмирал, курортен комплекс Златни пясъци. Регистрациите за участие са отворени.

Гостите на Седмата Национална среща на земеделските производители в България, която ще се проведе под мотото „Националните приоритети в земеделието“, могат да очакват богата програма, наситена с изключително актуални теми. За поредна година организаторите на най-мащабния аграрен форум у нас събират край Варна ръководители и експерти от държавната администрация, представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), българската земеделска общност и представители на бизнеса.

Участниците ще поставят на открита дискусия стратегически теми за сектора,  ще предоставят най-актуалната информация за нормативни промени, подпомагане и бъдещи възможности.  Форумът има за цел да даде гласност на позиции и предложения по различни проблеми, допринасяйки за намирането на нови решения за развитието на сектора в страната.

По покана на председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов в конференцията ще вземат участие Йежи Плева, генерален директор на ГД АГРИ към ЕК и Чеслав Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, които заедно с министър Румен Поражонов ще представят в първия конферентен ден актуална информация за подготовката на ОСП след 2020 г. в Европейския контекст на текущите дебати.

В дискусията за националните приоритети в ОСП след 2020 г. ще участват министър Румен Поражонов, председателят на парламентарната Комисия по земеделие и храни - Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“- Живко Живков. Конференцията на 6-и февруари ще продължи с представяне на новия проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи и с дискусия по националните приоритети в развитието на поземлените отношения с участието на зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от нейния екип в ресор „Поземлени отношения“. В рамките на дебата по темата ще бъдат обсъдени и актуални въпроси като текущото състояние на Процедурата по комасация, ефектът от нормативните промени през 2018 г. и готовността за Кампания по директни плащания за 2019 г.

„Липсата на кадри в земеделието и недостигът на работна ръка в селските райони  са ключова теми, на които ще обърнем специално внимание.  Ще обсъдим възможностите за наемане на работници от трети страни, като за целта сме поканили заместник-министър от социалното министерство. Ще подложим на дискусия и ролята на професионалните гимназии за нуждите на агробизнеса, текущото състояние и демографските предизвикателства. Целта ни е в тази обща дискусия с бизнеса, централната администрация и синдикатите в земеделието да намерим работещи решения и предложения за справяне с проблемите“, сподели Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.“

Традиционните теми за подпомагането на агросектора остават във фокуса на втория конферентен ден. За представяне на актуална информация и дискусия по прилагането на различни мерки и подмерки на ПРСР 2014-2020 са поканени заместник-министър Лозана Василева, Цветомира Стайкова - директор дирекция „Развитие на селските райони“ и експерти от екипа й, а също така - изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков и неговият заместник Атидже Алиева – Вели.

Гостите на форума ще научат за последните новости и за напредъка в оценяването, договорирането и разплащането по подмерки 4.1, 4.2, мярка 9; за визията на МЗХГ по предстоящия прием по компенсаторните мерки; за възможностите за подкрепа на инвестиции за напояване по ПРСР през 2019 г., както и за двете нови подмерки в ПРСР- за иновации и за къси вериги на доставки, предстоящи да стартират през 2019 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates