Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Нов инструмент на WWF помага на компаниите да реагират при водни кризи

Актуални агро новини.Нов инструмент на WWF помага на компаниите да реагират при водни кризи.

Водните кризи безспорно са един от петте най-сериозни риска за човечеството. Според класацията на Световния икономически форум, който се проведе в Давос през януари, за девета поредна година те са сред топ заплахите пред световната икономика. За да подпомогне усилията за справянето с водните кризи, природозащитната организация WWF обяви мащабно подобрение на своя Инструмент за наблюдение на водите, създавайки допълнителен раздел, наречен „Отговор“.

Чрез нововъведението GIS-платформата предоставя на компаниите и финансовите институции уникалната възможност да минимизират рисковете, свързани с водите, в своите операции по света. Така те вече ще могат не само да преценяват опасностите от недостиг на питейна вода, екстремни наводнения, слаби регулации, и потенциални социални конфликти, но и да предприемат конкретни мерки.

Разработен като интерактивна карта, инструментът оценява качеството и количеството на водите по над 25 параметъра. Платформата обхваща 120 страни, сред които и България, като предоставя обобщена информация относно използването на водите и възможните заплахи, свързани с тях, в средносрочен и дългосрочен план. Всичко това помага на управляващите, бизнеса и населението да придобият цялостен поглед върху водните ресурси и върху тяхното изменение следствие на различни фактори като човешка дейност и промените в климата.

Освен това инструментът предлага и възможност за парично остойностяване на потенциалните загуби от влошаването качеството на водите, както за индустрията, така и за населението, отчитайки и риска от избухването на екологични катастрофи.

Предвид разнообразието от физически, регулаторни и имиджови рискове, пред които са изправени предприятията по света, WWF разработи над 150 различни възможности за отговор. Сега вече платформата предлага на потребителите персонализиран списък с препоръчителни действия в съответствие с техния уникален воден профил.

„Бизнес лидерите най-накрая се събуждат и осъзнават факта, че трябва да предприемат спешни действия, за да смекчат водния си риск, който може да доведе до сериозни загуби на активи. И сега имат инструмент, който да им помогне да вземат най-добрите решения“, коментира Стюарт Ор, ръководител на практика „Води“ към WWF.

Анализи на рисковете за водните ресурси могат да бъдат правени както на макрониво – за конкретен континент, държава или голям водосбор, така и на микрониво, фокусирайки се върху отделна област. Инструментът черпи информация от обширни бази данни на различни източници, сред които НАСА, европейската космическа програма „Коперникус“, организацията на ООН за прехрана и земеделие ФАО, публични данни на държавни институции и т.н.

Поради нарастващото търсене на вода и ефекта от климатичните промени сладководните ресурси попадат под все по-сериозен натиск. По тази причина WWF съветва всички компании и финансови институции спешно да оценят своите водни рискове и да предприемат конкретни стъпки за тяхното смекчаване.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates