Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Новата ОСП ще облекчи фермерите

Актуални агро новини.Новата ОСП ще облекчи фермерите.

Новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз ще премахне голяма част от административната тежест и ще улесни фермерите при получаване на субсидиите. Това става ясно от доклад на Европейската комисия относно реформата на аграрната политика и очакваните от нея ефекти.

В бъдеще финансирането на селското стопанство ще става на база резултатите, а сътрудничеството между националните власти и местните общности ще бъде насърчавано, с цел възстановяване на селските райони, се казва в документа.

От Брюксел изтъкват, че правителствата на отделните държави ще имат повече свобода на действие, за да приспособят изплащането на субсидиите към специфичните нужди на своите фермери. Това ще става чрез "модернизиран, опростен и не толкова предписателен начин на работа с по-малко правила".

"Бъдещата Обща селскостопанска политика има за цел да развива, подкрепя и инвестира в нашите селски общности. Тя се стреми да отговори на обществените изисквания, като същевременно продължава да осигурява жизненоважни и качествени обществени блага", посочват експертите в своя доклад.

Сред основните цели на ОСП са насърчаването на заетостта, привличането на повече млади хора към селското стопанство и развитие на земеделието в Европейския съюз съгласно обществените изисквания към храните и здравето, включително безопасни, пълноценни и устойчиви продукти, както и хуманно отношение към животните.

От Комисията посочват, че минимум 5 процента от средствата, отпуснати на всяка държава по Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат резервирани за местни дейности по програмата ЛИДЕР.

Други 30 на сто от парите ще са насочени към мерки, свързани с опазването на климата и околната среда. Става дума за подкрепа на стопаните, които работят в области с естествени ограничения, биологичното земеделие, агролесовъдството, биоикономиката и възобновяемата енергия.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates