Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

31,5 пр. куб. м. дърва за огрев са задържали горските инспектори от РДГ-София за седмица

Актуални агро новини.31,5 пр. куб. м. дърва за огрев са задържали горските инспектори от РДГ-София за седмица.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – София са  задържали общо 31,5 пр. куб. м. незаконно добити дърва за огрев и едно моторно превозно средство през изминалата седмица. За констатираните нарушения по случаите са съставени 10 акта за установени административни нарушения, като 8 от тях са по Закона за горите (ЗГ) и 2 по Закона за лова и опазване на дивеча.

Проверяващите са извършили 223 проверки по спазването на приложимата нормативна уредба в териториалния обхват на дирекцията. Проверени са били 91 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина, 19 обекта за складиране, преработка и експедиране на дървесина, 8 обекта за добив на дървесина, 3-ма ловци, 4-ма риболовци и 22 физически лица. 

На 14.02.2019 г. са извършени съвместни проверки със служители на зонално жандармерийско управление - София на територията на с. Костенец, община Костенец. В резултат от проверките са установени следните нарушения на ЗГ.

В ромската махала на с. Костенец, общ. Костенец е установено съхранението на 7 пр. куб. м.  дърва за огрев от бук и дъб, немаркирани и непридружени с превозен билет. В хода на проверката са установени още 14 пр. куб. м. дърва за огрев от бук и дъб, които са били маркирани с контролна горска марка, но собственикът на имота не е представил билет, доказващ законния произход на дървесината. На нарушителя са съставени 3 акта по ЗГ, като е и задържана дървесината. 

На 14.02.2019 г. в горска територия, попадаща в землището на гр. Самоков е констатирано нарушение по ЗГ. При проверка на терен горските служители  са предотвратили опит за превозване на дървесина без превозен билет и контролна горска марка. Дървесната в размер на 8 пр. куб. м. дърва за огрев от трепетлика, смърч и бук е задържана и оставена с разписка за отговорно пазене в базата за съхранение към ТП Държавно горско стопанство - Самоков. Работата по случая продължава. Уведомени са органите на РУ на МВР Самоков. 

На 14.02.2019 г. от служители на РДГ-София е съставен акт за непредставена в срок справка за количествата постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2018 г. на юридическо лице, собственик на обект по чл. 206 от ЗГ.

На 16.02.2019 г. служители на РДГ-София, в землището на с. Веринско спират за проверка МПС /джип/, транспортиращо 1,5 пр. куб. м. дърва за огрев от дъб. Дървесината не е маркирана и не е представен превозен билет. На водача са съставени два акта, с които са задържани автомобила и дървесината и са оставени за отговорно пазене в двора на ТП Държавно горско стопанство - Ихтиман.

Проверките продължават.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates