Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Среща-семинар на тема: Производство на биологична растениевъдна продукция

Актуални агро новини.Среща-семинар на тема: Производство на биологична растениевъдна продукция.

На 28 февруари 2019 г. в гр.

Разград ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Разград) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Производство на биологична растениевъдна продукция“

На семинара Йордан Йорданов, Аграрен университет – Пловдив ще запознае аудиторията с общите изисквания и правила, съгласно Наредба № 5/2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, както и правилата за производство на биологична растениевъдна продукция.

Във втората част на срещата лекторът ще разясни правилата за преход към биологично производство, контрол, сертификация и мерки при несъответствия и нарушения.

Експертите от ТОО (РАЗГРАД) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Семинарът ще се проведе в гр. Разград, в „Дом на науката и техниката“ - зала за обучения.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates