Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Каква е цената на агнешкото месо

Актуални агро новини.Каква е цената на агнешкото месо?.

През периода 20 – 27 март 2019 г. пазарът

на агнешко месо в страната остава сравнително спокоен. Само в отделни области са отчетени разнопосочни седмични ценови изменения при предлагането на дребно на различните разфасовки.

Цяло агне

Средната цена на едро на цяло агне за страната се задържа на ниво от 13,52 лв./кг, като стойностите по области остават в диапазона от 12,30 лв./кг (Кърджали) до 14,54 лв./кг (Варна).

И през изтеклата седмица в големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на дребно на цяло агне варират от 11,40 лв./кг (Бургас) до 14,80 лв./кг (Кюстендил), като само в Благоевград е налице ценова промяна спрямо предходната седмица – покачване с 4,8%. Средно за страната, цената на цяло агне в ДТО е 13,38 лв./кг, с 1,7% над нивото от предходния седмичен период.

През наблюдавания период средната цена на едро на цяло агне за страната е с 0,14 лв./кг по-висока от тази на дребно в по-малките магазини.

Агнешки бут

По области, цените на едро на агнешки бут се запазват в интервала от 13,50 лв./кг (Смолян) до 17,00 лв./кг (Русе). При липсата на седмични колебания на стойностите по области, средната цена на едро на продукта за страната остава 14,49 лв./кг.

В големите търговски вериги агнешкият бут продължава да се търгува на цени от 14,50 лв./кг във Варна до 16,99 лв./кг в Бургас. Въпреки че не са регистрирани седмични изменения на цените по области, средната стойност за страната се покачва с 2,1%, до 15,38 лв./кг, поради появата на агнешки бут и в ГТВ в Благоевград и Кюстендил, на висока цена.

Предлагането на дребно на агнешки бут в по-малките магазини продължава да е на най-ниска цена в Бургас (11,70 лв./кг), а на най-висока – в Русе (16,45 лв./кг). В областите Кюстендил, Благоевград и Стара Загора се отчита седмично повишение на цените в тези обекти с между 2,1% и 5,4%, докато във Варна и Хасково е налице понижение с по малко над 2%. Средната цена на дребно на агнешки бут за страната в ДТО е 14,37 лв./кг, с 0,3% над нивото от предходната седмица.

Средно за страната, цената на дребно на агнешкия бут в големите търговски вериги е с 1,01 лв./кг или със 7% по-висока от тази в по-малките магазини.

През последната седмица средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 0,89 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,12 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

Търговията на едро с агнешка плешка е на цени от 13,05 лв./кг в Габрово до 15,59 лв./кг Русе, без седмични колебания по области. Средно за страната, цената на едро на този вид разфасовка остава 13,98 лв./кг.

В големите търговски вериги агнешката плешка се търгува на цени от 13,24 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен до 15,99 лв./кг в Бургас. В ГТВ в Благоевград продуктът поскъпва с близо 11% на седмична база, а във Варна – поевтинява с 1,7%. В резултат, средната цената на агнешката плешка в ГТВ за страната се покачва с 3,2%, до 14,38 лв./кг.

Предлагането на дребно на агнешка плешка в по-малките магазини остава в ценовия диапазон от 11,20 лв./кг (Бургас) до 15,45 лв./кг (Русе). В сравнение с предходната седмица, в областите Кюстендил, Благоевград и Стара Загора се отчита повишение на цените в рамките на 4,2% - 5,4%, а в Хасково и Варна – намаление, съответно с 2,2% и с 4,9%. Така, средната стойност за страната в ДТО се увеличава с 0,4%, до 13,97 лв./кг.

Средната цена на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги за страната е с 0,41 лв./кг или с около 3% по-висока спрямо тази в по-малките търговски обекти.

Цените на едро на продукта са средно с 0,40 лв./кг по-ниски от тези на дребно в ГТВ и с 0,01 лв./кг – по-високи от тези в ДТО.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates