Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ЕК обяви прием на проекти по програма LIFE за 2019 година

Актуални агро новини.ЕК обяви прием на проекти по програма LIFE за 2019 година.

Европейската комисия (ЕК) обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. Това е европейска програма за околна среда и действия в областта на климата и е с обхват 1 януари 2014 г. - 31 декември 2020 г. Структурирана е в  две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“.

Обхватът и приоритетните типове проекти на поканата за 2019 в подпрограма „Околна среда“ е в няколко посоки: традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда; подготвителни проекти; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ. В подпрограма „Действия по климата“ се приемат проектни предложения в сферите: традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ.

Допустими бенефициенти са държавни органи и частни организации – търговски с изключение на ЕТ, и нетърговски, вкл. НПО. Може да се кандидатства по проекти както самостоятелно, така и с партньорски организации от страната и чужбина.

Повече за начините, срокове и условията за кандидатстване може да прочетете на страницата на Националното звено за контакт по програмa LIFE http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-life-2019/ , както и на страницата на ЕК https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates