Актуални агро новини.ЕК обяви прием на проекти по програма LIFE за 2019 година.

Европейската комисия (ЕК) обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. Това е европейска програма за околна среда и действия в областта на климата и е с обхват 1 януари 2014 г. - 31 декември 2020 г. Структурирана е в  две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“.

Обхватът и приоритетните типове проекти на поканата за 2019 в подпрограма „Околна среда“ е в няколко посоки: традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда; подготвителни проекти; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ. В подпрограма „Действия по климата“ се приемат проектни предложения в сферите: традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ.

Допустими бенефициенти са държавни органи и частни организации – търговски с изключение на ЕТ, и нетърговски, вкл. НПО. Може да се кандидатства по проекти както самостоятелно, така и с партньорски организации от страната и чужбина.

Повече за начините, срокове и условията за кандидатстване може да прочетете на страницата на Националното звено за контакт по програмa LIFE http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-life-2019/ , както и на страницата на ЕК https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.