Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Засегнати са скали от природната забележителност „Нос Червенка“ в Черноморец

Актуални агро новини.Засегнати са скали от природната забележителност „Нос Червенка“ в Черноморец.

РИОСВ - Бургас извършила проверка по постъпил сигнал за насипване на земни маси върху скалите в местността „Аклади" в град Черноморец, община Созопол. Установено беше, че са засегнати скали от природна забележителност „Нос Червенка".

Насипването на скално-земни маси е извършено в частен имот 81178.5.48 по кадастралната карта на град Черноморец. С одобряването на ПУП за имота от изток от него е обособен обслужващ път, който служи и като граница между имота и защитената територия.

По информация на Община Созопол има издаден протокол за откриване на строителна линия за трасе на водопоровод, обслужващ частния имот, като това трасе преминава в сервитута на общинския път. При изграждане на водопровода поради близостта с крайбрежните скали и денивелацията част от земните маси са навлезли в защитената територия.

За установеното нарушение възложителят на инвестиционното предложение ще бъде поканен за съставяне на акт за административно нарушение по реда на Закона за защитените територии.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates