Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зам.-министър Красимир Живков откри международна конференция-изложение за управление на отпадъци и рециклиране

Актуални агро новини.Зам.-министър Красимир Живков откри международна конференция-изложение за управление на отпадъци и рециклиране.

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри международната конференция за Югоизточна Европа и изложба за управление на отпадъци и рециклиране „Save the planet". Десетото поред издание се организира от компания „Via Eхpo". На откриването присъстваха още заместник-генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Траян Кебелеу и председателят на УС на Българска стопанска камара Радосвет Радев.

„България е сред водещите европейски страни в областта на рециклирането", отбеляза в приветственото си слово заместник-министър Живков. „През последните 5 години темпът на нарастване на рециклирането на битовите отпадъци в България изпреварва средния за ЕС. Към постигнатите резултатите трябва да добавим и значителния дял на новите инсталации за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020". Основният финансов ресурс на програмата е отделен за инсталации за компостиране, като целевата стойност към 2023 г. е осигуряване на капацитет за рециклиране от  105 000 тона на година", посочи още Красимир Живков.

Той допълни, че само през 2017 г. при отпадъците от опаковки от пуснатите на пазара количества при цел 55% рециклиране е постигнато ниво от 65,6%. България традиционно заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии и на излезли от употреба МПС-та.

„На европейско ниво се отделят все повече средства не само за фазата на управление на отпадъците, но и по отношение на иновативни решения още от етапа на проектиране на продуктите за постигане на кръгова икономика. В тази посока ще бъдат представени новите възможности по програма LIFE", изтъкна зам.-министър Живков. „В тази посока през настоящата година е заложено и разработването на Национална стратегия за кръгова икономика, която да предначертае необходимите политики и активни мерки, които да предприемем на национално ниво, за да отговорим по най-добрия начин на съвременните предизвикателства", съобщи той.

Конференцията-изложение привлече водещи имена в бранша от Австрия, България, Белгия, Германия, Италия, Полша, Румъния и Швейцария. Представени бяха продукти в различни категории - сметосъбираща и многофункционална комунална техника, контейнери, системи за поземно събиране на отпадъци, иновативни контейнери, продукти за складиране, технологии за депониране и третиране на отпадъци, уеб базирани системи и навигационни устройства и др.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates