Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Как да поддържате и подобрите естествените ливади и пасища

Актуални агро новини.Как да поддържате и подобрите естествените ливади и пасища.

На 23 април 2019 г. в гр. Плевен

ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Плевен) и Селскостопанска академия (Институт по фуражните култури   /ИФК/ - Плевен) на тема: „Технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Създаване и използване на сяти пасищни тревостои".

На семинара проф. д-р Анелия Кътова, ИФК - Плевен ще представи технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Лекторът ще запознае земеделските стопани с методите за създаване и използване на сяти пасищни тревостои.
Експерти от ТОО - Плевен към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Плевен, ул. „В. Левски" № 1 (бивша сграда на ОАПС), ет. 3, ст. 315

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates