Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Емил Радев: Нова директива затвърди Европа на две скорости

Актуални агро новини.Емил Радев: Нова директива затвърди Европа на две скорости.

Въпреки огромните очаквания и неимоверните усилия, които положихме, за да гарантираме единни стандарти при храните, нова директива затвърди Европа на две скорости. Приетите на финала текстове загубиха голяма част от своята тежест и не дадоха решение на голямата цел, която си поставихме - да сложим край на двойните стандарти.

Това, което някои прибързано определиха като победа в защита на потребителите, всъщност са стъпки напред, но предстои да извървим още доста път, докато преодолеем напълно дискриминационния подход спрямо държавите от Централна и Източна Европа.  Уви,

западното лоби надделя над здравия разум.

След дълги години работа в Европейския парламент и месеци на преговори с държавите-членки в Съвета постигнатото споразумение по Директивата за по-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС беше прието с огромно мнозинство - 474 гласа „за", 163 „против" и 14 „въздържал се". Документът на практика изменя четири други директиви, свързани със защитата и правата на потребителите, така че те да отговарят на съвременните технологични изисквания и да увеличат трансграничното движение на стоки и хора. Това са Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики, Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите, Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори и Директива 98/6/ЕО относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките.

Препъникамъкът в голямата битка срещу двойните стандарти при храните се оказа в чл. 6, параграф 2, буква В от Директивата за нелоялните търговски практики. Текстът гласи, че „всяко предлагане на стока в една държава-членка като идентично с това на стоки, предлагани на параза в други държави-членки, доколкото то има значително различен състав или характеристки, освен ако е оправдано от законни и обективни фактори, следва да бъде забранено". Като юрист ясно съзнавам, че в конкретния случай

думата „значително" е вратичка в закона,

тъй като липсват обективни фактори за определяне на разликите.

Предложеният от мен и редица други колеги алтернативен текст беше безкомпромисен, но не събра достатъчно гласове, за да бъде приет. Той изрично гласеше, че „предлагане на стока с идентично или привидно идентично представяне с това на друга стока, предлагана под същата марка, но различаваща се по състав или характеристики, е заблуждаваща практика". Нещо повече - според нашата редакция на текста всяка подобна практика следва да се приема за нелоялна при всички обстоятелства и следователно да се добави към списъка на заблуждаващите търговски практики. За съжаление, и Съветът, и Европейската комисия решително се противопоствиха на исканията ни за включването на тази разпоредба в Приложение I към Директива 2005/29/ЕО, както и на нови разпоредби относно етикетирането.

Добрата новина от последната сесия на Европейския парламент е разширяването на чл. 13 в директивата за нелоялните търговски практики. Текстът предвижда

държавите-членки да налагат санкции,

съгласно националните им разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива. Това включва възможността за налагане на глоби чрез административни процедури или за откриване на съдебни производства за налагането на глоби. Или и двете. Максималният размер на наложените глоби ще е не по-малък от 4% от годишния оборот на търговеца в съответната държава-членка или държави-членки. Разбира се, допуска се и хипотеза, при която няма информация относно годишния оборот на търговеца. В тези случаи държавите-членки разполагат с възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер да е не по-малък от 2 млн. евро. За въвеждането на всички тези правила държавите-членки надлежно уведомяват Комисията. В текста не е изрично написано, но събраните глоби ще остават в националния бюджет на съответната страна.

Да, факт е, че постигнахме пробив - за първи път в Европа открито се заговори за наличието на двойни стандарти по отношение на храните. Макар не в степента, в която желаехме, приетата от Европейския парламент директива ще задължи производителите да не допускат значителни разлики в съставките и характеристиките на стоките от една и съща марка на отделните пазари и ще въведе строги санкции за нарушителите. Това безспорно са стъпки в правилната посока.

Уверен съм, че одобрената през миналата година

европейска програма с бюджет от 1,3 млн. евро,

която предложих заедно с колегата ми Андрей Новаков, също ще допринесе съществено за постигането на напредък и утвърждаването на единен стандарт в ЕС. Защото не трябва да се правят компромиси с качеството на хранителните продукти от една и съща марка в Централна и Източна Европа. Защото е недопустимо да се толерират заблуждаващи и нелоялни търговски практики.

И ако на този етап победата ни не е категорична, тя определено ни дава надежда, че в следващия мандат на Европейския парламент въпросът няма да бъде забравен. Гарант за това е и ангажиментът от страна на Европейската комисия две години след влизане в сила на директивата да направи нов преглед на нейното приложение. Очаквам тогава да се преразгледат и спорните текстове, за чиято промяна ще продължа да настоявам.

Работя за отпадането на всички двойни стандарти, които ощетяват България. Приех борбата с дискриминационните практики като своя лична кауза, затова следващата ми

голяма цел е създаването на единен общоевропейски контролен орган,

който адекватно да се противопостави на двойните стандарти при храните и да налага съответните санкции при установяване на нарушения. Недопустимо е в Източна Европа да се предлагат бебешки пюрета с по-малко органични продукти или шоколад с по-малко какао, нито пък в безалкохолните напитки, вместо захар, да се използва по-вредния глюкозо-фруктозен сироп. Борбата за единни стандарти категорично означава еднакво високо качество на хранителните продукти за всички потребители в ЕС!

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates