Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МОСВ даде старт на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“

Актуални агро новини.МОСВ даде старт на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“.

На 8 и 9 май в София се проведе информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма „Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

Информационното събитие постави началото на изпълнението на програма „Опазване на околната среда и климатични промени". През втория ден на събитието участниците създадоха платформа за изграждане на успешни партньорства между български и чуждестранни бенефициенти.

Беше предоставена детайлна информация за обхвата на програмата и областите на финансиране. Във форума участваха представители на български общини, научни организации и бизнеса. От страните донори активно участие взе донорският програмен партньор - Норвежката агенция по околна среда (Norwegian Environment Agency), както и Норвежкият университет за природни науки, Институтът за морски изследвания, Норвежката група по горско стопанство и други.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates