Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ установи значителни различия в състава и цените на храните от европейския и българския пазар

Актуални агро новини.БАБХ установи значителни различия в състава и цените на храните от европейския и българския пазар.

След проведени през 2017 и 2018 г. от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проучвания на храни, произведени от големи международни компании, чиито седалища и производствени предприятия се намират основно извън територията на България, са установени значителни различия в състава и цените на храните. А проблемът с двойния стандарт при храните наистина съществува. Това каза д-р Любомир Кулински, директор на Дирекция „Контрол на храните" към БАБХ по време на пресконференция, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с представянето на проект, свързан с двойния стандарт при потребителските стоки - „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 - CONC-CPC-2017 България".

В рамките на пресконференцията д-р Кулински изнесе данни за направените от БАБХ, в три етапа, изследвания на храни. Той посочи, че при първия етап, стартирал през 2017 г., от търговски вериги, представени както в Германия и Австрия, така и в България, са закупени 30 продукта от пет големи групи - шоколадови изделия, безалкохолни напитки и сокове, детски храни, млечни продукти и месни продукти. Извършени са анализи за съответствие и съпоставимост на съдържанието описано на етикетите, на органолептичните характеристики на продуктите, на физико-химичните показатели, както и анализ на цените, на които са закупени. „При анализа на съдържанието, описано на етикета, бе констатирано различие в 7 продукта или това са 23% от закупените продукти. В 15 от изследваните 20 продукта бе установено, че продуктите са по-евтини в Европа от тези в България", подчерта още директорът на дирекция „Контрол на храните".

Той допълни, че през 2017 г. БАБХ е продължила изследването с втори етап, като е разширила обхвата на изследваните групи храни. В него експерти от Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите са закупили 31 проби от търговски обекти в Италия, Франция и Швейцария, като паралелно от България са взели проби от същите марки и видове продукти. При проверката е включен подробен сравнителен анализ на етикетите и финансов анализ за евентуално различие в цените. „Вторият етап показа отново не толкова съществени различния в състава на продуктите, но се отчетоха големи разлики в цените", поясни д-р Кулински.

Д-р Кулински отбеляза, че при третия етап на изследването през 2018 г. отново са се увеличи пробите на изследване. За периода са подложени на сравнение 53 аналогични продукти, взети от европейския (Германия, Австрия, Италия и Чехия) и българския пазар. Той добави още, че през 2018 г. при сравняване и анализ на етикетите в 13 продукта са открити  различия в представената информация по отношение на състав и/или хранителна стойност и външен вид.

Д-р Кулински посочи, че след направени анализи от Съвместния изследователски център към ЕК (JRC) до БАБХ е изпратен списък с предложените за оценка марки храни. „БАБХ събра информация и взе проби в обекти от търговската мрежа на София на посочените в списъка храни, които са налични на пазара в България и в частност на храните, продавани под определени марки. На всички визуално съпоставими продукти бяха направени снимки. След извършената оценка от експертите на JRC БАБХ бе информирана, че за целите на проучването на Съвместния изследователски център отговарят 95 продукта. Предстоят следващите етапи, за които се очаква допълнителна информация", сподели в заключение д-р Кулински.

При представянето на резултатите от първия етап на проучването на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз, председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов подчерта, че проекта ще включва общо 6 държави - Португалия, Испания, Германия. Гърция, Унгария и България. Той добави още, че всичко, което се прави за двойния стандарт при храните, е съгласувано с Единната методика за изследване на различните видове продукти в Европейския съюз, като и че КЗП ще закупи спиртни напитки, макаронени изделия, млечни продукти, сладкиши, подправки и консерви и те ще бъдат подложени на изпитване, за да излязат резултатите, дали има наличие на двоен стандарт. Димитър Маргаритов каза още, че за целта на проекта са организирани работни групи от КЗП, БАБХ, Министерството на икономиката и потребителски организации от неправителствения сектор.

БАБХ е включена в изпълнението на проекта като компетентен орган и ще подпомага дейностите на КЗП при вземането на проби и извършването на сравнителен анализ на резултатите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates