Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Според Евростат емисиите на въглероден диоксид в ЕС през 2018 г. намаляват

Актуални агро новини.Според Евростат емисиите на въглероден диоксид в ЕС през 2018 г. намаляват.

„Изменението на климата вече засяга всички сфери на живота, включително широк спектър от икономически сектори. Затова нека приемем климатичните промени не като проблем, а като предизвикателство и възможност за растеж и развитие на нови технологии и иновативен бизнес". Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по време на дискусия на тема „Технологии и климатични промени". Форумът се проведе във вторник вечерта в рамките на тазгодишното технологично изложение Webit (13-15 май) в София.

Зам.-министър Николова припомни, че борбата с изменението на климата е във фокуса на световната общност. Изменението на климата е глобален проблем, чието преодоляване изисква глобално действие на всички нива от правителствата, бизнеса и всеки един от нас. Като световен лидер в борбата срещу изменението на климата ЕС пое ангажимент в периода 2020-2030 г. страните членки да намалят емисиите на парникови газове с поне 40%, като увеличават дела на енергията от възобновяеми източници до поне 32% от енергийното потребление, и подобрят енергийната ефективност с най-малко 32,5%.  „Евростат вече отчете, че в ЕС емисиите на въглероден диоксид през 2018 г. намаляват с 2,5% спрямо 2017 г. А България отбеляза и най-големият спад на тези емисии след Португалия - с 8,1%", съобщи Атанаска Николова.

Тя подчерта, че резултати в намаляването на негативния ефект от климатичните промени може да се постигнат само с общите усилия на представителите на компетентните институции на национално и местно ниво, на научните среди, бизнеса и неправителствените организации. В тази връзка у нас вече е създаден консултативен орган - това е Националният експертен съвет по изменението на климата към МОСВ, в който представители на всички заинтересовани страни активно участват във формирането и проследяване изпълнението на политиките. Николова припомни пред участниците в дискусията мисъл на Сократ, според която тайната на промяната е да фокусираш цялата си енергия не върху борба със старото, а върху изграждане на новото. „Изменението на климата е факт... Време е за действие. Убедена съм, че науката, иновациите и новите технологии са този мощен двигател, който ще ускори прехода към устойчива, нисковъглеродна икономика", заяви още зам.-министърът.

В отговор на въпрос Николова представи програми и инициативи на МОСВ за подпомагане прилагането на екологични решения. Една от тях е схемата за насърчаване на електромобилността на Националния доверителен екофонд. В отговор на интереса за мерките за ограничаване на използването на пластмасови продукти за еднократна употреба, зам.-министърът каза: „Насърчаваме промяната в поведението с личен пример - в МОСВ не използваме пластмасови бутилки, само стъклени. Ние промотираме тази политика и в други институции".

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates