Актуални агро новини.Приключва приемът на завления по схемата за хуманно отношение при угояване на прасета.

За подпомагане по схемата за угоени прасета, документи за участие в първия транш се приемат от 2 до 17 май 2019 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият - от 7 до 18 октомври 2019 година. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемата е 33 000 000 лева.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:
  • Мярка А - Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
   • Мярка Б - Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт);
     • Мярка В - Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.