Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча за 2019 г.

Актуални агро новини.Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча за 2019 г..

Ловният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси и плана за ползване на дивеча за 2019 г. на проведеното днес  първо заседание за тази година. 

Таксацията беше извършена едновременно във всички ловностопански райони в срок в присъствието и под контрола на служители на държавните горски и ловни стопанства и регионалните дирекции по горите (РДГ). 

Анализът на резултатите от таксацията показва, че запасите на преобладаващата част от едрия и дребния дивеч дивечовите популации се увеличават.  Общата численост на благородния елен възлиза на над 31 000 бр.  В сравнение с миналата година увеличението е с над 5%. При елена лопатар се наблюдава увеличение с 3 % на общата му численост, която възлиза на над 9 700 екземпляра. Запасът от сърна в страната е над 121 000 бр. За тази година увеличението е 4 на сто. Броят на муфлоните е над 4 400 бр., което е с 3% повече в сравнение с 2018 г. Нарастването на запаса е основно в държавните дивечовъдни участъци и държавни ловни стопанства, в които се полагат редовно грижи за  дивеча, ограничаване в голяма степен на бракониерството и отстрела на хищници. Дивата свиня наброява близо 89 000 бр. При този вид дивеч се констатира понижаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната, което е с 1,3% спрямо 2018 г. Това намаление се дължи на завишения отстрел през предходния ловен сезон с цел недопускане на Африканска чума по свинете (АЧС) в страната. 

Популацията от дребен дивеч, с изключение на заека, показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки. Този факт се дължи на ежегодното разселване на фермерно произведени птици. Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана - с 4.8  на сто. При яребицата ръст има 0.2%. Запасите от фазан и яребица са съответно: 180 545 бр. и 324 867 бр. При заека  увеличението е с  665 бр., или  0.2%, спрямо 2018 г. Причините за намалението на неговата численост, са  както щетите, свързани с постоянно нарастващата численост на хищниците, загубите от различни болести, така и  постепенното изчезване на естествените местообитания. Към тях трябва да добавим и бракониерството, което при заека е застъпено в най-висока степен.

При хищниците се наблюдава тенденция на увеличаване на запасите. Тази година се отчита увеличение от 6% при вълка, 0.9% при чакала и 1.6%  при лисицата. 

Като цяло здравословният статус  на дивеча в България е добър.  През 2019 г. усилията са насочени в борбата с бракониерството във всичките му форми. Продължава и работата по достигане на допустимите запаси. Селекцията в популациите също е сред основните задачи за тази година, тъй като тя се явява основна предпоставка за добиване на качествени трофеи.

Участниците в съвета дискутираха и резултатите от наложите превантивни мерки и бъдещите действия за ограничаване на разпространението на Африканската чума по дивите свине у нас. Констатациите са, че от началото годината до момента има само 11 регистрирани случая, като последният е бил в началото на м. април.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates