Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Предстои изготвянето на нов горскостопански план за региона на Чепеларе

Актуални агро новини.Предстои изготвянето на нов горскостопански план за региона на Чепеларе.

Ясни правила и съвременни принципи за устойчиво стопанисване и управление на горите коментираха на проведената среща в ИАГ между инж. Мирослав Маринов и инж. Янко Карамитев, председател на управителния съвет на Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец". 

Инж. Карамитев постави въпроси, свързани с усвояването на иглолистна дървесина, засегната от снеголомите тази зима, както и необходимостта от активна работа по възстановяване на горската среда в пострадалите територии. 

Освен усвояването на поразената от бедствието дървесина, се коментираха проблеми, които се пораждат от нормативната уредба - Закона за горите и Наредбата за сечите. Беше коментирано и предстоящото изготвяне на нов горскостопански план за региона. 

Като следващи стъпки за сътрудничество, двете страни определиха провеждане на обучения на членовете на сдружението по актуални теми, свързани със стопанисването на горите.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates