Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

8 юни - Световен ден на океана

Актуални агро новини.8 юни - Световен ден на океана.

Днес, 8 юни, е Световният ден на океана. Идеята на този ден е да информира обществото за проблемите с опазването на океаните и как всеки човек може да помогне за тази кауза. Първото официално честване на деня е през 2009 г., макар че датата е определена още през 1992 г. Световният ден на океана насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан – така се наричат съвкупността от всички океани и морета на Земята. Световният океан заема 71% от площта на планетата, като средната му дълбочина е 3790 м, а максималната дълбочина е 10 923 метра, в Марианската падина. Той е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е силно засегнат от човешката дейност.

Океаните имат изключително важно значение за живота на Земята, защото осигуряват половината от кислорода в атмосферата, поглъщат голяма част от въглеродния диоксид и са ключов елемент от кръговрата на водата. Предполага се, че именно в Световния океан преди около 4 милиарда години са се появили първите живи същества на нашата планета. Защитата на Световния океан е регулирана от редица международни документи. Основните принципи на използването на акваторията му са отразени в Конвенцията на ООН по морско право, приета на 10 декември 1982 г.

За жалост мерките са крайно недостатъчни и практически вече нямат част на Световния океан, която да не е засегната от човешката дейност. Дори на дъното на Марианската падина са намирани пластмасови опаковки.

Климатичните промени, породени от изхвърляните от индустрията и земеделието парникови газове, водят до разтапяне на ледниците, което променя посоките на океанските течения и цялостния климат на планетната. Изхвърлянето на химически отпадъци и най-вече масовото използване на изкуствени торове е унищожително за океанския живот. В съчетаните с по-високите температури на водата, то разрушава кораловите рифове. Популациите на много от живеещите в моретата и океаните живи същества са застрашени от изчезване заради свръхулов и замърсяване. Световният океан е мястото, където се решава бъдещето на Земята – дали човечеството ще успее да ограничи замърсяването, да запази разнообразието на живота и да спре климатичния апокалипсис.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates