Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ извърши 13 117 проверки през месец май

Актуални агро новини.БАБХ извърши 13 117 проверки през месец май.

През месец май 2019 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните" към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:
  Общ брой извършени проверки в цялата страна - 13 117.
  Издадени предписания - 654.
  Съставени актове за установяване на административни нарушения - 96.
  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност - 3.
  Изтеглени и насочени за унищожаване 29 258 кг храни от животински и неживотински произход, от които:
 25 017 кг сол - морска кристална йодирана;
  1 987,5 кг куркума - с високо съдържание на олово, произход Индия;
 1 211 кг бланширани картофи, подправени с куркума;
  991 кг храни от животински произход - агнешко, свинско и пилешко месо, месни продукти, месни заготовки и разфасовки, субпродукти, риба и млечни продукти, които са с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, без придружаващи документи и етикети, неправилно съхранение на продукти, продажба в нерегламентиран обект (по чл. 12 от Закона за храните);
 51,6 кг храни от неживотински произход - козунак и подправки с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикет и партиден номер.
Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са:
 Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
 Несъответствия по Наредбата за специфичните изисквания за млечните продукти (продажба на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко заедно с млечни продукти).
 Несъответствия на изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (предлагане на плодове и зеленчуци без необходимите обозначения).
 Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление на безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
 Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates