Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Димов откри форум за добри практики при използване на климатичните данни

Актуални агро новини.Министър Димов откри форум за добри практики при използване на климатичните данни.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри форум на тема „Въвеждане на най-добри международни практики при използването на климатични данни и инструменти за целите на националното планиране", организиран от Световната банка и МОСВ. Той изтъкна, че в ЕС има два подхода по темата за климатичните промени. Единият път е борба с климатичните промени и поставяне на амбициозни цели. Вторият подход е за адаптиране. Според него трябва да насочим усилията си именно в посока адаптацията към промените в климата, да използваме данните, за да формулираме действията, които трябва да предприемем, така че тези промени да се отразят минимално и да бъдем подготвени за ефекта от тях. 

По думите му ефектът върху водите на измененията на климата е един от най-съществените и най-видимите. „Свидетели сме през последните години, че обемът валежи не се е променил драстично, но те стават по-проливни.  Променя се начинът, по който земята може да приеме водата, по който тя може да се съхранява и придвижва. Ние трябва да отчетем това и да имаме начин, по който да се справяме с тези проблеми, за да може да отговорим на първо място на нуждите на хората, на второ място на тези на икономиката и на трето - на био- и екосистемите. От тази гледна точка управлението на риска от наводнения и управлението на плановете за речните басейни са ключово важни стратегически документи", изтъкна министър Димов.

Той посочи, че България е предприела конкретни стъпки в тази насока. Между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие вече има сключено Споразумение за предоставяне на помощ и услуги в подкрепа изготвянето на планове за управление на речни басейни и планове за управление на риска от наводнения в България. „Резултатът, който очакваме, е именно насока как да се адаптираме, така че рисковете и щетите от наводнения да бъдат сведени до минимум", подчерта Нено Димов.  Министърът добави, че МОСВ работи и по проект за управлението на водите на река Искър, който е пилотен и чието завършване ще даде възможност за вземане на подобни мерки и за останалите поречия.

Във форума от страна на Световната банка участие взеха Давид Мишо, мениджър за Сектор „Води" за Европа и Централна Азия на Световната банка (СБ), Тиери Дави, старши специалист по управление на водни ресурси към СБ, Мари Шупари, специалист по управление на водни ресурси в СБ, Нагарая Рао Харшадир, водещ специалист по околна среда, както и експерти от МОСВ, ПРООН, Световната метеорологична организация, НИМХ и др.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates