Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Европейските министри се разбраха относно Фонда за рибарство

Актуални агро новини.Европейските министри се разбраха относно Фонда за рибарство.

Европейските министри на земеделието и рибарството постигнаха съгласие по преговорната си позиция относно Европейския фонд за морско дело и рибарство. Фондът е създаден с цел да подкрепя рибарството и международните ангажименти на Европейския съюз в областта на управлението на океаните, особено в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.


През следващите години съществуващият Фонд трябва да бъде подобрен, за да насърчи динамичния сектор на рибарството, да гарантира добър жизнен стандарт за крайбрежните общности и да подкрепя приемствеността между поколенията. Това е общата позиция на министрите, постигната при последния Аграрен съвет под румънско председателство.

"Фондът за рибарство е ключов фактор за гарантиране правилното изпълнение на целите на общата политика в тази област. В миналото неговата ефективност беше подкопана от сложни правила и бюрокрация, но Съветът е ангажиран с превръщането му в гъвкав и работещ инструмент в служба на европейските рибари", заяви румънският министър Петре Даеа.

Преговорната позиция се определя като "частична", тъй като на настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси, които в момента са предмет на преговори в контекста на следващата многогодишна финансова рамка.

Въпреки че като цяло остава близо до предложението на Комисията, частичната преговорна позиция на Съвета допълнително подобрява текста, като опростява и изяснява структурата на фонда.

Освен това договорената позиция ще разшири обхвата на допустимите операции така, че да бъдат включени тези, които са свързани с инвестиции в безопасността на борда, условията на труд и енергийната ефективност, както и с придобиването или вноса на риболовни кораби и подмяната или осъвременяването на двигателите за кораби с дължина до 24 метра. Тези дерогации обаче ще бъдат предмет на много строги условия, за да се избегне каквото и да било увеличаване на капацитета. Така например, за да се прецени дали първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар е допустимо за финансиране, ще се вземат предвид: колко с

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates