Актуални агро новини.Установена е незаконна сеч на 74 дървета в Чепеларско.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите - Смолян, при извършване на проверка в землището на с. Зорница, общ. Чепеларе са констатирали нарушение в имот, стопанисван от Горовладелска производителна кооперация „Зорница". Служителите са установили сеч на 74 дървета от бял бор, немаркирани с контролна горска марка и без издадено писмено позволително. Общото количество на незаконно добитата дървесина възлиза на 49 плътни куб. м строителна дървесина и 23 плътни куб. м. дърва за огрев.

Констатирана е и сеч на 18 дървета, немаркирани и без издадено позволително в м."Вриса", Смолянско в горска територия, собственост на физически лица. 

За установените нарушения са съставени констативни протоколи и са уведомени органите на МВР.