Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Житни фуражни култури, подходящи за отглеждане в Източните Родопи

Актуални агро новини.Житни фуражни култури, подходящи за отглеждане в Източните Родопи.

На 2 юли 2019 г. в гр. Кърджали

ще се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кърджали), Институт по фуражни култури - Плевен, Опитна станция по земеделие в Източните Родопи  /ОСЗИР/ - Кърджали) и Научно - технически съюзи - Кърджали на тема: „Житни фуражни култури, подходящи за отглеждане в Източните Родопи".

На семинара доц. д-р Пламен Серафимов ще разясни на присъстващите използването на житните култури, подходящи за Източните Родопи  и кои са критичните звена в технологията на отглеждане на житни фуражни култури. Лекторът ще запознае участниците с ефикасността на хербицидите при житни и фуражни култури и ще представи технологични решения за борба с плевели при житни фуражни култури.  Доц. д-р Пламен Серафимов ще направи демонстрация на житни фуражни култури на опитното поле на ОСЗИР - Кърджали в гр. Джебел.

Експертите от ТОО - Кърджали към НССЗ ще представят  възможностите за подпомагане на земеделските стопани  по мерките от ПРСР 2014-2020.

Мероприятието ще се проведе в гр. Кърджали, Териториална организация - Кърджали на НТС, ул. „Булаир" № 35, зала 210, демонстрацията ще се проведе в гр. Джебел, обл. Кърджали на опитното поле на ОСЗИР - Кърджали.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates