Актуални агро новини.Нова стратегия за Европейски институт за иновации 2021—2027 г..

Европейската комисия предложи актуализиране правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и новата му стратегическа иновационна програма за периода 2021-2027 г.

Създаден през 2008 г., институтът е независим орган на ЕС, който засилва способността на Европа за иновации.

С приетите днес предложения дейността на EIT ще бъде съгласувана със следващата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа" (2021-2027 г.), с която се изпълнява ангажиментът на Комисията да се стимулира допълнително иновационният потенциал на Европа. Предложеният бюджет е в размер на 3 милиарда евро - с 600 милиона евро, или 25 %, повече в сравнение с настоящата стратегическа иновационна програма (2014-2020 г.). С него EIT ще финансира дейности на съществуващите и новите общности на знание и иновации (ОЗИ) и ще подкрепи капацитета за иновации на 750 висши учебни заведения.