Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Нова стратегия за Европейски институт за иновации 2021—2027 г.

Актуални агро новини.Нова стратегия за Европейски институт за иновации 2021—2027 г..

Европейската комисия предложи актуализиране правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и новата му стратегическа иновационна програма за периода 2021-2027 г.

Създаден през 2008 г., институтът е независим орган на ЕС, който засилва способността на Европа за иновации.

С приетите днес предложения дейността на EIT ще бъде съгласувана със следващата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа" (2021-2027 г.), с която се изпълнява ангажиментът на Комисията да се стимулира допълнително иновационният потенциал на Европа. Предложеният бюджет е в размер на 3 милиарда евро - с 600 милиона евро, или 25 %, повече в сравнение с настоящата стратегическа иновационна програма (2014-2020 г.). С него EIT ще финансира дейности на съществуващите и новите общности на знание и иновации (ОЗИ) и ще подкрепи капацитета за иновации на 750 висши учебни заведения.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates