Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Общините и проектите по ПРСР

Актуални агро новини.Общините и проектите по ПРСР.

Средства от бюджета на

Подмярка 7.2 от ПРСР са изчерпани с двата общи приема, съответно през 2016-та и 2018-та година. Завишен е и контролът от страна на Държавен „Фонд Земеделие" при предстоящото възлагане и изпълнение на обществените поръчки в общините. Приоритет за проектите на Северозапада. Така Светослав Цеков, главен експерт в Дирекция "Развитие на селските райони" в Земеделското ведомство обобщи общинската подмярка.

Освен за пътища, водопроводни мрежи, детски градини и социални нужди, във втория прием (през 2018-та година) бяха включени нови дейности, като площи за широко обществено ползване, подобряване енергийната ефективност на сградите, физкултурни салони за училищата, припомни Светослав Цеков. Той уточни,че поради големия интерес, надхвърлил с 300 процента отпуснатата сума, за първия прием - през 2016-та, тя е била увеличена от 678 на 859 милиона лева. Одобрени са били всички проекти с равен брой точки. Най-много средства са били ангажирани във водопроводната мрежа. Парите за проектите от втория прием са 100 хиляди, но в евро, подчерта експертът от Земеделското ведомство. Поради икономическата изостаналост и голямата безработица, Северозападът е с най-много подадени и одобрени проекти, 24 при 11-12 за другите райони.

Контролът от Фонд „Земеделие" е затегнат - с него кметовете съгласуват документите преди избора на изпълнител и при последствения контрол при изпълнението на обществените поръчки.

Автор: Ваня Манолова

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates