Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

НССЗ организира демонстрация на иновативна технология за предпазване на малини и овощни видове от болести и неприятели

Актуални агро новини.НССЗ организира демонстрация на иновативна технология за предпазване на малини и овощни видове от болести и неприятели.

Днес, 19 юли 2019 г. в с. Дълбок дол, обл. Ловеч ще се проведе демонстрация: „Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждане на малини и други овощни видове чрез използване на немска овощарска вар"

Демонстрацията се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма "Хоризонт 2020", в рамките на хъб България на мрежа №9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци".

Проектът има за цел да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми.

Целта на демонстрацията е разпространение на знания относно нова, иновативна и природосъобразна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използването на немска овощарска вар.

Начален час на срещата  10:00 ч., пред кметството в с. Дълбок дол, общ. Троян, обл. Ловеч
Начален час на демонстрацията: 10:30 ч.
Информация относно демонстрационното събитие - покана, програма и прессъобщение  може да видите в рубрика Прояви.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates