Актуални агро новини.Забранен е достъпът на хора и превозни средства в ДЛС Черни Лом, град Попово.

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка заради африканската чума по свинете  със заповед на РДГ Шумен се забранява  достъпът и движението на физически лица и пътнотранспортни средства до горските територии в териториалния обхват на ТП ДЛС Черни Лом, гр. Попово.