Актуални агро новини.Ръст в износа на селскостопaнски продукти от ЕС.

Има ръст в износа на селскостопански продукти от европейските държави членки от началото на годината. Според последния месечен търговски доклад, публикуван от Европейската комисия, общият износ нараства с 13 милиарда евро. Това е придружено от увеличение и във вноса със 10 милиарда евро.

Най-голямо увеличение при износа е регистрирано за Китай - плюс 320 милиона евро. Увеличението регистрирано за САЩ е от 307 милиона евро, при Япония - 165, а в Канада стойността се е увеличила с 55 милиона евро. Износът за Иран бележи значителен спад с 29 милиона евро, както и вЛибия и Мароко със 27. През тази година вносът от Украйна е нараснал с 173 млилиона евро, от Китай с 103 милиона евро, от САЩ със 67, а отАржентина с 59 млилиона евро. Намалява стойността на вноса от Мароко с 68 милиона евро, както и от Тунис и Индонезия с над с 33.

Общото увеличение на стойността на износа се дължи предимно на свинскто месо, което възлиза на 156 милиона евро, при спиртните напитки нарастването е с 151 милиона евро. Спад се отчита при износа на захар от цвекло и тръстика с 42 милиона евро, при растителните масла с изключение на палмово и маслиново масло и при превоз на живи животни с 23 милиона евро. Отчетено е увеличение на какаовите зърна с 76 милиона евро и при тропическите плодове с толкова. Отчита се спад при нетропическите плодове с 157 милиона евро, при соята със 73, при палмовото масло, намалението е с 37, а при маслиновото масло стойността на вноса намалява с 32 милиона евро.