Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Възможности за кандидатстване по мерки от ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени в Стара Загора

Актуални агро новини.Възможности за кандидатстване по мерки от ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени в Стара Загора.

На 30 юли 2019 г., вторник,  от 13:00 ч. в залата на хотел „Мериан Палас" в Стара Загора ще се проведе информационен ден по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по вече откритата мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги", както и по мерките  2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите" и 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури", които предстои да бъдат открити в края на месец юли.

По време на информационния ден ще бъде представен и напредъкът при изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates