Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Започва прием на заявления за „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”

Актуални агро новини.Отваря се прием на заявления за „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

На 09.09.2019 г. стартира прием на заявления по схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

Той ще продължи до 27.09.2019 г.

Бюджетът на помощта за тази година е 84 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г. Земеделските стопани трябва да подадат заявления за държавна помощ в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво.

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates