Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

30% от директните плащания ще бъдат за екопрактики

Актуални агро новини.30% от директните плащания ще бъдат за екопрактики.

30 процента от бюджета за директни плащания се отделят за т.нар. зелени плащания.

Около половината от територията на ЕС се използва за земеделска дейност. От една страна, фермерите със своята дейност оказват влияние върху околната среда, но от друга страна, те зависят от природните ресурси.

Земеделските дейности са повлияни от климатичните промени, състоянието на околната среда, биоразнообразието, качеството на почвите и водите.

Зелените плащания подпомагат земеделските производители да адаптират своите практики, така че да посрещнат климатичните промени.

Чрез зелените плащания Европа се отплаща на фермерите за това че съхраняват природните ресурси и доставят публични блага.  

 

 

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates