Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Европейската комисия издаде списък с 20 карантинни вредители

Подборът е направен след оценката, извършена от Съвместния изследователски център на Комисията и Европейската агенция за безопасност на храните

Списък с 20 регулирани карантинни вредители, които отговарят на условията за квалифициране като приоритетни, беше публикуван от Европейската комисия. Целта е координирана борба с тях, тъй като те имат най-сериозно икономическо, екологично и социално въздействие.

В списъка са изброени вредители, които причиняват болести по цитрусови плодове. Държавите членки ще трябва да започнат информационни кампании за обществеността, да провеждат годишни проучвания, да изготвят планове за действие при извънредни ситуации, да провеждат симулационни учения и да съставят планове за действие с оглед на ликвидирането на тези вредители.      

Като приветства приемането на този списък, комисарят по безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: "Здравето на растенията заема първостепенно място в дневния ред на мандата ми през последните пет години. Поради това съм особено доволен че през моя мандат на тази област беше отдадено приоритетно значение. Това ще помогне на държавите членки да засилят готовността и ранните действия срещу редица особено опасни вредители по растенията и ще допринесе за работата по въпросите на Европейския зелен курс и за защитата на биологичното разнообразие, природните екосистеми и селското стопанство".

Подборът на вредителите в списъка е направен след оценката, извършена от Съвместния изследователски център на Комисията и Европейската агенция за безопасност на храните. Нови изследвания показват, че вредителят с най-силно въздействие върху селскостопанските култури, включително и върху овошките, би могъл да причини годишни загуби 5 и половина милиарда евро, засягайки 70 процента от по-старите маслинови дървета в Европейския съюз и 35 на сто от по-младите дръвчета. В допълнение към преките въздействия върху производството, вредителите имат значително непряко въздействие и върху широк кръг от икономически сектори нагоре или надолу по веригата.

Така например, ако карантинният вредител азиатският сечко се разпространи в Европа, това може да доведе до преки загуби в размер на над 5% от общия прираст на редица европейски горски дървесни видове като елша, ясен, бук, бреза, бряст, клен или платан. Тези дръвчета са оценени на 24 милиарда евро и икономическото въздействие върху горския сектор нагоре по веригата може да достигне 50 милиарда евро. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates