Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Условия за кандидатстване по подмярка 16.1

Участието на науката е задължително условие за оперативните групи, които кандидатстват с проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.).

Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на конференция на тема: „Научни изследвания и иновации за трансформиране на агрохранителните системи“. Тя допълни, че ролята на науката е от ключово значение, защото с нейна помощ се засилва връзката със земеделските стопани, които имат нужда от решения базирани на нови знания и технологии. Зам.-министърът припомни, че към момента тече процедура за прием на проектни предложения по подмярката и обясни, че в процеса на разработването й са проведени множество работни срещи със заинтересованите страни и представители на науката. От тях се очаква да са основен участник при трансфера на знания към бизнеса, с цел откриване на различни иновативни решения в практиката. „Тези срещи създадоха условия в процеса по разработването на подмярката да се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса в лицето на земеделските стопани“, каза още д-р Василева. Тя изтъкна, че МЗХГ очаква доброто сътрудничеството между всички страни да доведе до създаването на механизми за практическото реализиране на иновативни решения. По думите й това може да се случи чрез максимално използване на възможността, предоставена от ПРСР чрез Европейското партньорство за иновации.

Д-р Василева подчерта, че е необходимо изграждането на нов подход за по-голяма съгласуваност между селското стопанство и други свързани с него политики – климат и околна среда, научни изследвания, иновации и технологии, енергийна и ресурсна ефективност, храни. „Трябва да съберем всички ресурси заедно и да прилагаме подход, обвързващ всички заинтересовани страни, ако искаме да изградим устойчиви агрохранителни системи. Без съмнение, ролята на знанието, иновациите и технологиите ще бъде от решаващо значение за осигуряването на устойчиво бъдеще“, категорична бе Лозана Василева.

Заместник-министърът на земеделието посочи, че политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите е съсредоточена върху разработването на цялостна рамка за сигурността в областта на продоволствието и изхранването. Тя допълни, че това налага трансформация на образованието и обучението, както и цялостна промяна в потреблението на европейските граждани. „Научните изследвания могат да осигурят база от знания в дългосрочен план, които са необходими за справяне с предизвикателствата. Те имат ключова роля за подобряване на устойчивостта и многообразието на хранителните системи и включването на гражданското общество в тях“, посочи зам.-министърът.

Д-р Василева подчерта, че МЗХГ работи за развитие на всички сектори в областта на селското стопанство и рибарството, които допринасят за повишаване на продоволствената сигурност.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates