Земеделие

Видове минерални торове - ТОРЕНЕ

Торене на земеделските култури.Видове минерални торове.


Чрез торенето с минерални торове се увеличават запасите на

Прочети още...

Полягане на ечемика - ТОРЕНЕ

Торене на земеделските култури.Полягане на ечемика.


При определени условия (високи норми азот, висока гъстота на посева) ечемикът може да бъде склонен към полягане.

Прочети още...

Сортове дюли - ОВОЩАРСТВО

Полезна информация за овощните култури.Сортове дюли.


Дюлята е един от най-подходящите овощни видове за дворната градина и по-малките стопанства. Встъпва рано в

Прочети още...

Торене на краставици - ТОРЕНЕ

Торене на земеделските култури.Торене на краставици.


Краставиците са култура широко разпространена във всички зеленчуко-производствени

Прочети още...